Tervetuloa Kokemäenjoen kalastusasioista kertoville sivuille

Kokemäenjoki oli aikoinaan Etelä-Suomen tuottoisimpia vaelluskalajokia. Merestä nousivat jokeen kudulle lohi, meritaimen, vaellussiika, ankerias ja nahkiainen ja joen yläjuoksulla tavattiin myös harjusta ja järvitaimenta.

 

Kokemäenjoen voimalaitosrakentamisen, perkausten ja jätevesipäästöjen vuoksi vaelluskalojen ja nahkiaisen nousu kutualueille latvavesille on estynyt ja joen arvokalakannat ja nahkiaiskannat ovat heikentyneet. Kalakantojen hoitotoimin ja kalataloudellisten kunnostusten avulla arvokalakantojen ja nahkiaisten kantoja pyritään vahvistamaan niin, että tuloksena on luontaisesti lisääntyvä kala- ja nahkiaiskanta, joita voidaan hyödyntää sekä joki- että merialueella.

 

Näillä sivuilla tiedotetaan Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksuvaroilla tehtävistä kalakalakantojen hoitoon ja tutkimuksiin liittyvistä asioista. Sivustoa ylläpitävät Hämeen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousryhmät.

 

 

Pämpinkoskella  (Kuva: Kimmo Puosi)

 

Palvelun toteutus: JPmedia